Lees alvorens je gebruik maakt van het geneesmiddel Avanafil zorgvuldig deze Avanafil bijsluiter door. Heb je na het lezen van de bijsluiter alsnog vragen, raadpleeg dan je arts. Gebruik dit geneesmiddel ten alle tijden met verstand en beleid.

Wat staat er in deze bijsluiter?

 1. Wat is Avanafil en waar gebruik je het voor?
 2. Belangrijke informatie voordat je Avanafil gaat gebruiken.
 3. Waarschuwingen en preventie.
 4. Hoe neem je Avanafil in?
 5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
 6. Wat is het Bewaaradvies van Avanafil?

Erectiestoornissen Medicijn vergelijkingstabel op Kamagra-24.me

1. Wat is Avanafil en waar gebruik je het voor?

Avanafil is de actieve stof in dit middel om een erectie te krijgen. Daarmee behoort dit medicijn tot de groep PDE5-remmers. Het is bedoeld als een behandeling voor mannen die te maken hebben met erectieproblemen. Indien een man dus niet in staat is om een erectie te krijgen of te behouden is dit geneesmiddel geschikt voor bevredigende geslachtsgemeenschap.

Avanafil is een geneesmiddel dat werkt door zwellichamen in de penis te helpen ontspannen. Dit is mogelijk door het PDE5 enzym, dat verantwoordelijk is voor het op spanning houden van deze zwellichamen, te blokkeren. Het is hierdoor makkelijker om een erectie te krijgen of te behouden doordat er gemakkelijker bloed door de penis kan stromen.

Let wel dat het geneesmiddel alleen werkt in combinatie met seksuele prikkels. Het is dus, net zoals normaal gesproken, van belang dat er sprake is van opwinding om een erectie te krijgen. Het heeft dus geen zin om gebruik te maken van Avanafil als je niet te maken hebt met erectieproblemen. Voor vrouwen is Avanafil ONGESCHIKT.

2. Belangrijke informatie voordat je Avanafil gaat gebruiken

Maak GEEN gebruik van Avanafil in de volgende situaties:

 • Indien je een allergie voor Avanafil of een van de overige stoffen in het geneesmiddel.
 • Als je gebruik maakt van medicatie voor HIV of AIDS.
 • Een verleden hebt met hartproblemen.
 • Indien je problemen hebt met de nieren of de lever.
 • Als je gebruik maakt van middelen die nitraten bevatten.
 • Bij lage of juist hoge bloeddruk hebt die niet behandelt wordt.
 • Indien je klachten ervaart aan de ogen of het hoornvlies.

Maak in geen geval gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. In geval van twijfel dien je altijd contact op te nemen met een apotheker of arts.

3. Waarschuwingen en preventie

Neem contact op met een arts vóór het gebruik van Avanafil indien:

 • Indien je last hebt van hartproblemen kan het gevaarlijk zijn om geslachtsgemeenschap te hebben.
 • Bij bloedingsstoornissen of maagzweren.
 • Als je een aandoening hebt waarbij je penis tot ernstige vervorming leidt.
 • Als je last hebt van priapisme; dit is een erectie die voor meer dan 4 uur aanhoudend duurt. Dit komt regelmatig voor bij mensen die last hebben van aandoeningen zoals sikkelcelanemie (een erfelijke vorm van bloedarmoede), multipel myeloom (ziekte van Kahler) of leukemie.

Geldt een van de bovenstaande situaties voor jou, maak dan GEEN gebruik van Avanafil en neem in geval van twijfel ten alle tijden contact op met een apotheker of arts.

Problemen met gezichtsvermogen of doofheid; ondanks dat het niet bekend is of het door dit geneesmiddel op zichzelf komt zijn er gevallen bekend, waarbij na gebruik van Avanafil het gezichts- en gehoorvermogen vermindert. Het kan een combinatie van factoren zijn of andere aandoeningen.

Het gebruik van Avanafil is ONGESCHIKT voor kinderen of adolescenten onder de 18 jaar oud.

Avanafil bijsluiter in geval van combinatie van andere medicatie

Vertel je arts of apotheker indien je andere medicatie gebruikt, recent van andere medicatie gebruik hebt gemaakt of als je in de toekomst andere medicijnen gaat gebruiken. Het kan namelijk mogelijk zijn dat Avanafil invloed heeft op de werking van je andere medicatie. Andersom geldt dit ook en kan je medicatie ook invloed hebben op de werking van Avanafil.

Als je geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten, vertel je dit aan je arts en gebruik je GEEN Avanafil. Voorbeelden hiervan zijn:
Medicijnen tegen pijn aan de borst (angina) zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Avanafil versterkt namelijk de werking van dergelijke middelen en zal bovendien een lagere bloeddruk als gevolg hebben.

Ook de volgende medicatie wordt doorgaans als ongeschikt gezien om te combineren met Avanafil:

 • Medicatie tegen schimmelinfecties.
 • Antibiotica.
 • Medicatie tegen AIDS, HIV.

Het is dus van belang dat je daarmee oplet!

Breng een arts op de hoogte ervan als je gebruik maakt van de volgende medicatie:

 • Antibiotica tegen infecties.
 • Medicatie voor epilepsie.
 • Alfablokkers.
 • Behandeling voor hartritmestoornissen.
 • Medicatie die Avanafil mogelijk afbreekt zoals CYP3A4-remmers.
 • In combinatie met andere PDE5-remmers voor erectieproblemen zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil.

Maak geen gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem in geval van twijfel altijd contact op met een arts of apotheker.

Avanafil in combinatie met drinken en alchohol:

Als je alcohol gebruikt voor of tijdens het gebruik van Avanafil, kan het zorgen voor een verlaagde bloeddruk. Ook is het niet uitgesloten dat het zorgt voor een verhoogde hartslag. Bovendien kan het gebruik van alcohol een negatieve invloed hebben op het vermogen om een erectie te krijgen.

Het fruitsap ‘grapefruitsap’ is in combinatie met Avanafil beter te vermijden. Het versterkt namelijk de werking van Avanafil. De aanbeveling is dan ook minimaal 24 uur vóór het gebruik van Avanafil, grapefruitsap NIET te consumeren.

Avanafil en vruchtbaarheid:

Onderzoek geeft aan dat er geen negatieve effecten kunnen worden ontdekt bij een dosering van 200mg Avanafil. Ook bij een langduriger onderzoek, dat 26 weken in beslag nam kon op geen enkele wijze worden vastgesteld dat Avanafil een negatieve invloed heeft op sperma.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines:

Zoals eerder aangegeven bestaat er de mogelijkheid dat Avanafil duizeligheid of een achteruitgang van het gezichtsvermogen als bijwerking kan hebben. Als je dit opmerkt, vermijd dan het besturen van een voertuig en het gebruik van zware machines.

4. Hoe neem je Avanafil in?

Neem het geneesmiddel Avanafil nooit in zonder advies van een arts of apotheker. Als je twijfels hebt over de juiste inname vraag het ten alle tijden na.

De standaard dosering Avanafil is 100mg. Naar gelang de effectiviteit van deze dosering kan deze worden aangepast. Indien 100mg niet het gewenste effect oplevert dan is het mogelijk de dosering te verhogen naar 200mg. Is 100mg aan de andere kant een te sterke dosering, verlaag dan de dosering naar 50mg.

Neem per dag nooit meer dan 1 x Avanafil. Avanafil kan het beste zo’n 30 minuten worden ingenomen voor geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Avanafil alleen helpt bij het krijgen van een erectie indien er sprake is van een seksuele prikkel.

Avanafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen. De werking van Avanafil kan eventueel vertragen als het kort na een maaltijd wordt ingenomen.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Net zoals bij ieder geneesmiddel is het mogelijk dat er sprake is van bijwerkingen. Dat wil niet zeggen dat ook iedereen er last van heeft.

Bij serieuze bijwerkingen:

STOP met het gebruik van Avanafil als je last krijgt van de onderstaande bijwerkingen. Het is mogelijk dat er onmiddellijke medische assistentie is vereist!

 • Achteruitgang van het gehoor.
 • Bij acute achteruitgang van één of beide ogen.
 • Bij afname van het gezichtsvermogen.
 • Een erectie die langer dan 4 uur achter elkaar aanhoudt dient ONMIDDELIJK te worden behandeld, aangezien het tot permanente schade aan de penis kan leiden.

Neem direct contact op met een arts indien er sprake is van een of meerdere van de bovenstaande bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (1 op 10 personen):

 • Hoofdpijn
 • Blozen
 • Verstopte neus

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen (1 op 100 personen):

 • Verstopping
 • Maagklachten
 • Wazig zicht
 • Verhoogde hartslag
 • Opvliegers
 • Rugpijn
 • Duizeligheid
 • Slaperig of vermoeid gevoel
 • Sinuscongestie

Zeldzame bijwerkingen (1 op 1000 personen):

 • Vroegtijdig ejaculeren
 • Hooikoorts
 • Slapeloosheid
 • Griepverschijnselen
 • Gewichtstoename
 • Bloedneus
 • Spierpijn
 • Diarree
 • Koorts
 • Hoge bloeddruk
 • Pijn aan de borst
 • Pijn ervaren aan de onderrug
 • Jeuk aan de penis
 • Gezwollen enkels/voeten

Indien je last krijgt van één of meerdere van deze bijwerkingen, neem dan direct contact op met een arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die hier niet worden vermeld. Het melden van bijwerkingen kan er bovendien voor zorgen dat de veiligheid van de medicatie verbeterd door kwalitatief betere informatie.

6. Wat is het bewaaradvies van Avanafil?

Het geneesmiddel dient buiten bereik en zicht van kinderen te worden gehouden.

Als de houdbaarheidsdatum verstreken is, gebruik Avanafil niet. Je kunt de houdbaarheidsdatum nakijken op de blisterpacks bij de afkorting ‘EXP’. De houdbaarheid is verlopen na de laatste dag van de aangegeven maand.

Er zijn geen speciale instructies wat betreft het opslaan van het geneesmiddel.

Vraag na bij de apotheker op welke wijze Avanafil het beste kan worden weggegooid. Weggooien bij het huisvuil is geen optie. Maatregelen als deze werken voordelig voor het milieu.

No products in the cart.